Word lid van het Ledennetwerk Rouwprofessionals voor € 240 per jaar (dat is € 20 per maand).

Als lid van het Ledennetwerk draag je actief bij aan de normalisatie van rouw in Nederland. Door het vergroten van je zichtbaarheid, door kennisdeling en -vergaring, door gerichte informatievoorziening aan rouwenden en door samen een vuist te maken zorgen we doelgericht voor beter georganiseerde rouwondersteuning. 

Waarom? Daarover lees je hieronder meer.

Als onafhankelijke goede doelenorganisatie met een ANBI-status ondersteunt de Vereniging leven met dood jou als rouwprofessional door de verdieping in het onderling contact te bevorderen, door het faciliteren van uitwisseling van waardevolle informatie en expertise en door het vergroten van je zichtbaarheid via Rouwinformatie.nl. Ook leggen we contacten met verschillende organisaties – waaronder de Nederlandse overheid – en pleiten we voor gelaagde rouwondersteuning in Nederland. Bij gelaagde rouwondersteuning krijgen de personen, professionals en organisaties die er voor rouwenden toe doen een natuurlijke plek in de keten van reguliere en complementaire gezondheidszorg, waardoor de reguliere zorg op lange termijn kan worden ontlast.

Als lid van het Ledennetwerk bieden we je ook:

 • 2 x per jaar een netwerkbijeenkomst met interessante sprekers (en neem een introducé mee!)
 • 4 x per jaar een nieuwsbrief met interessante vakinformatie
 • De mogelijkheid praktijkervaringen uit te wisselen met andere rouwprofessionals
 • Deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten onder begeleiding van professionals (tegen een vergoeding)
 • Onbeperkt gebruik van informatie op Rouwinformatie.nl voor je praktijk (je ontvangt hiervoor tips en richtlijnen)
 • De mogelijkheid om op een georganiseerde manier mee te denken over en mee te werken aan gelaagde rouwondersteuning in Nederland
 • De mogelijkheid om mee te denken over Rouwinformatie.nl
 • De mogelijkheid eigen artikelen te plaatsen op Rouwinformatie.nl*
 • Een eigen profielpagina op Rouwinformatie.nl.
* Bij aantoonbare vakinhoudelijke kennis en schrijfervaring 

Ik wil lid worden

Waarom een ledennetwerk voor rouwprofessionals?

Met het Ledennetwerk Rouwprofessionals wil de Vereniging leven met dood de rouwprofessionals in Nederland met elkaar verbinden. Om onze kennis, expertise en specialisatie met elkaar te delen. En om er samen voor te zorgen dat onze kennis over rouw in de haarvaten van de Nederlandse samenleving terecht komt. Het is onderdeel van onze visie op gelaagde rouwondersteuning, met als doel belangrijkste doel: zorgen dat rouw een natuurlijker plek in de samenleving krijgt.

 

Dus om 2 belangrijke redenen willen we dit ledennetwerk voor rouwprofessionals opzetten:

 

Reden 1: omdat uit onderzoek blijkt dat rouwenden behoefte hebben aan meer kennis.
Door te weinig kennis over rouw, verlies en sterven ontstaat eerder sociaal ongemak. Nabestaanden krijgen daardoor sneller het gevoel dat ze op zichzelf zijn aangewezen na een overlijden. Dit leidt tot een verhoogde kans op complexe rouw. Daarmee neemt ook de druk op de eerste- en tweedelijns zorg toe.

En dat terwijl de overheid zich met De Juiste Zorg op de Juiste Plek voor 2040 tot doel heeft gesteld de toenemende druk op de zorg juist drastisch te verlagen.

Daarom maakt de Vereniging leven met dood zich sterk voor gelaagde rouwondersteuning.

Als rouwprofessional speel je hierin een belangrijke rol.
Met jouw kennis en expertise kun je ons meehelpen iedereen in Nederland beter te informeren over rouw en verlies.  Zodat mensen elkaar beter kunnen ondersteunen wanneer het even te zwaar is. Maar ook omdat degenen die een dierbare verliezen straks beter de weg weten naar hulp wanneer het bij familie, vrienden of collega’s even niet lukt. En daarmee komen we bij de tweede reden.

 

Reden 2. Omdat rouwprofessionals beter zichtbaar zouden moeten zijn voor rouwenden binnen de mogelijkheden van rouwondersteuning in Nederland.
Veel nabestaanden die onvoldoende emotionele steun vinden bij de naaste familie of vrienden, weten vaak niet waar ze goede informatie over rouw kunnen vinden of waar ze goede ondersteuning kunnen krijgen. Ook specialisten uit de eerste- en tweedelijns zorg weten dat vaak niet, terwijl de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg steeds langer worden.

Daarom willen we jou als rouwprofessional op Rouwinformatie.nl een platform bieden.
Zo kun je jezelf, je expertise en je specialisatie duidelijk onder de aandacht brengen bij de bezoekers van Rouwinformatie.nl.

Op je eigen pagina introduceer je je zelf en geef je meer informatie over je expertise en specialisatie. De pagina wordt opgenomen in een zoeksysteem zodat nabestaanden je gemakkelijk kunnen vinden.

Ook kunnen we als georganiseerd netwerk beter onze krachten bundelen in het organiseren van meer efficiënte en effectieve ondersteuning bij rouw in Nederland.

 

Om die 2 redenen biedt de Vereniging leven met dood jou als rouwprofessional graag de gelegenheid om:

 • Netwerkbijeenkomsten bij te wonen met interessante sprekers die je verder meenemen in hun expertise
 • Kennis te maken met andere rouwprofessionals en praktijkervaringen uit te wisselen
 • Deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten onder begeleiding van professionals
 • Een vakinhoudelijke nieuwsbrief te ontvangen met artikelen die voor jou als rouwprofessional interessant zijn
 • Onbeperkt gebruik te maken van de informatie op Rouwinformatie.nl voor je eigen praktijk en je cliënten
 • Op een georganiseerde manier mee te denken over en mee te werken aan gelaagde rouwondersteuning in Nederland
 • Mee te denken over de inhoud en kwaliteit van Rouwinformatie.nl
 • Jouw expertise te delen op Rouwinformatie.nl door het aanleveren van bijvoorbeeld waardevolle tips, podcasts, video’s of ervaringsverhalen uit je praktijk*
 • Je zichtbaarheid als rouwprofessional te vergroten met je eigen pagina op Rouwinformatie.nl.
* Bij aantoonbare vakinhoudelijke kennis en schrijfervaring 

Met het Ledennetwerk Rouwprofessionals delen we onze kennis, wordt de rouwprofessional beter gevonden en geven we iedereen die dat nodig heeft de noodzakelijke handvaten om beter met rouw, verlies en sterven om te gaan.

Word lid

Waarom gelaagde rouwondersteuning?

Met gelaagde rouwondersteuning wil de Vereniging leven met dood bereiken dat iedereen in Nederland op het juiste moment passende ondersteuning bij rouw krijgt.

De Vereniging leven met dood vindt dat omgaan met rouw en verlies in de samenleving efficiënter moet worden geadresseerd.

Gegevens van het Nivel laten zien dat nabestaanden vorig jaar bijna 900.000 keer bij de huisarts kwamen voor vragen en klachten over rouw. Veel bezoeken kunnen volgens de Vereniging worden voorkomen door goede informatievoorziening, aangevuld met sociale steun uit de omgeving en passende ondersteuning door opgeleide vrijwilligers en professionals.

Pas wanneer nabestaanden fysieke of mentale rouwklachten ervaren die thuishoren bij de eerste- en/of tweedelijns zorg, zouden zij bij de huisarts of praktijkondersteuner terecht moeten komen.

Gelaagde rouwondersteuning voorkomt dat nabestaanden te laat om hulp vragen, complexe rouwklachten ontwikkelen en dat rouw te snel gezien wordt als een medisch probleem.

Lees er hier meer over

Waarom Rouwinformatie.nl?

Nederlanders weten vaak te weinig over rouw en hoe ze ermee om moeten gaan. Meestal leren ze dit pas als ze met een overlijden worden geconfronteerd. Uit onderzoek blijkt dat goede informatie over rouw wenselijk is. Daarom heeft de Vereniging leven met dood Rouwinformatie.nl gelanceerd, dé centrale plek waar je alle informatie over rouw en verlies kunt vinden.  

Het vinden van goede, betrouwbare digitale informatie over rouw is niet gemakkelijk als je midden in een rouwproces zit. Er is veel informatie te vinden, maar dan moet je wel gericht kunnen zoeken. Ook kan sommige informatie je eerder in de war brengen dan dat het je helpt.

Daarom brengt Rouwinformatie.nl zoveel mogelijk goede, betrouwbare informatie over rouw op een toegankelijke manier samen: achtergrondinformatie, ervaringsverhalen, podcasts, tips, interviews, doorplaatsingen en verwijzingen, onderzoek uit binnen- en buitenland en nog veel meer over rouw en verlies.

De hoogwaardige artikelen worden aangeleverd door (ervarings)deskundigen en beoordeeld door diverse rouwexperts. Ook wordt de website verder ingericht voor inclusief gebruik. Rouwinformatie.nl heeft daarmee de ambitie om uit te groeien tot dé centrale plek voor rouwinformatie.

Rouwinformatie.nl is de eerste stap in gelaagde rouwondersteuning. Zo krijgt elke Nederlander toegang tot hoogwaardige informatie over rouw en verlies. Het draagt bij aan een beter begrip van, en meer begrip voor rouw en verlies in onze samenleving.

Word lid voor € 20 per maand

Hebben we nog niet al je vragen beantwoord?

Kijk dan eens bij de meestgestelde vragen.

Aanmelden voor het Ledennetwerk Rouwprofessionals

Lid van het Ledennetwerk Rouwprofessionals van de Vereniging leven met dood(Vereist)


Wil je zichtbaar zijn als rouwprofessional op Rouwinformatie.nl?
Geen titel
Geen titel


Je gegevens

Je naam
Je e-mailadres(Vereist)


Factuur
Je ontvangt via het Kennis- & Supportcentrum van de Vereniging leven met dood een e-mail met een factuur
voor het jaarbedrag van € 240 (excl. BTW). Deze is voor je administratie. De betalingstermijn is 14 dagen.

Voor de factuur hebben we de volgende gegevens van je nodig:
Je factuuradres(Vereist)


Ondersteuning
Hoe kunnen we jou als rouwprofessional nog meer ondersteunen of faciliteren?

Algemene Voorwaarden(Vereist)